Training: Conflictmanagement op het werk

Conflictmanagement op het werk

Leer denken en doen als een mediator

Soms gaat het echt niet goed in je team of je organisatie. Dan is er al zoveel gezegd en gedaan, dat het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat medewerkers ooit nog samen door één deur kunnen. Of dat überhaupt zouden willen. Of – en dat kan net zo goed – het is juist heel stilletjes gegaan. Je hebt niets in de gaten gehad en plotseling krijg je die ziekmelding waarvan je wéét dat het niet klopt. De Arbodienst vraagt om rust en geduld, maar inwendig kook je. Waarom is er niet eerder aan de bel getrokken?
Met al die emoties is het een precaire zaak om de partijen weer om één tafel te krijgen. En zit je daar eenmaal, dan blijft het op eieren lopen. Eigenlijk hadden alle sleutelfiguren in de organisatie mediator moeten zijn. Dáárvoor hebben we de meerdaagse training Conflictmanagement op het Werk ontwikkeld.

Waarom een meerdaagse training?

In de training Conflictmanagement op het Werk gaan we diep op de stof in. Je leert kijken naar wat er speelt onder de oppervlakte. Gedrag is nooit zomaar ontstaan, en de allergische reactie op een ogenschijnlijk gewone actie van een ander is vaak het gevolg van een dieper liggend patroon. Door dát bespreekbaar te maken en de vaardigheden te oefenen in (veel!) rollenspelen, kun je voortaan veel eerder bijsturen en ook duurzamere oplossingen bewerkstelligen. Je wordt geen mediator, maar je leert wel denken en doen als een mediator!

Die rollenspelen komen uit de praktijk; als je wilt uit je eigen praktijk. Vooraf kun je eigen voorbeelden of situaties inbrengen waarop dan de casus gebaseerd wordt. Je leert dus aan de hand van je eigen praktijk de theorie te toetsen.

SpelDag 1 staat in het teken van een duidelijke situatieschets; wat is er aan de hand en wat speelt er nou echt? Hoe krijg je de ander zover dat hij zijn gedachten, angsten, zorgen en boosheid met je deelt? Wat hoopt hij te bereiken, wat is belangrijk voor hem, hoe heeft het zover kunnen komen? Afwisselend ben je partij en gespreksleider; we staan stil bij de ruit waarlangs de mediator de ‘ui’ van het conflict afpelt.

Dag 2 vindt na ongeveer 5 weken plaats; genoeg tijd om in de praktijk alvast te oefenen met het geleerde van de eerste dag. We kijken dan ook naar je belevenissen en gaan verder op het ingeslagen pad. Hoe krijg je de conflictpartners met elkaar in gesprek, welke randvoorwaarden schep je, hoe waarborg je de veiligheid. Welke afspraken kun je maken en hoe leg je dat vast? Welke rol speel jij als leidinggevende of HR-professional? Wat als de belangen conflicteren met het beleid van de organisatie? 

Dag 1 staat in het teken van een duidelijke situatieschets; wat is er aan de hand en wat speelt er nou echt? Hoe krijg je de ander zover dat hij zijn gedachten, angsten, zorgen en boosheid met je deelt? Wat hoopt hij te bereiken, wat is belangrijk voor hem, hoe heeft het zover kunnen komen? Afwisselend ben je partij en gespreksleider; we staan stil bij de ruit waarlangs de mediator de ‘ui’ van het conflict afpelt.

Dag 2 vindt na ongeveer 5 weken plaats; genoeg tijd om in de praktijk alvast te oefenen met het geleerde van de eerste dag. We kijken dan ook naar je belevenissen en gaan verder op het ingeslagen pad. Hoe krijg je de conflictpartners met elkaar in gesprek, welke randvoorwaarden schep je, hoe waarborg je de veiligheid. Welke afspraken kun je maken en hoe leg je dat vast? Welke rol speel jij als leidinggevende of HR-professional? Wat als de belangen conflicteren met het beleid van de organisatie? 

Een terugkomdag na zes maanden geeft je extra gelegenheid om ervaringen op te doen en die zullen we dan ook bespreken. Ook staan we stil bij het verder bouwen aan vertrouwen in je team. Zodat de samenwerking goed blijft en iedereen lekker in zijn vel zit. 

Voor wie is het bedoeld?

Deze training is bedoeld voor teamleiders die echt willen excelleren in het beter laten functioneren van hun team. Botsende karakters zijn een dusdanig terugkerend item in elk team dat je als leider goud in handen hebt als je hier goed op in weet te spelen. Ook HR-professionals die regelmatig betrokken zijn bij escalerende situaties met medewerkers hebben veel aan de training Conflictmanagement op het Werk.

Topppie

Wat mag je ervan verwachten?

Met (meerdere) mensen in je organisatie die vaardig zijn in het bevorderen van de sfeer, het creëren van teamspirit en het gladstrijken van de onvermijdelijke plooien, krijg je een sneeuwbaleffect in de goede zin van het woord. Meer plezier, betere communicatie, makkelijker vergeven, beter samenwerken, hogere productiviteit en kwaliteit. De mensen zijn de sleutel naar het succes, en ruzie is een belangrijke stoorzender. Als je dat spel kunt spelen, ligt de toekomst weer open!

Bewijs dat het werkt:
Deze training is tot dusver unaniem bijzonder goed ontvangen bij de deelnemers. Het inzicht in hoe conflicten ontstaan en hoe ongemakkelijk het voelt als je met een conflict te maken hebt, wordt bewust beleefd. Wie eenmaal doorheeft hoe je als mediator een situatie benadert, zal in de praktijk verder leren van elke volgende situatie. Zoals een deelnemende organisatie teruggaf: ‘wij passen de aangeleverde stof nog dagelijks in de praktijk toe en daar hebben we veel profijt van’.

Wat mag je ervan verwachten?

Met (meerdere) mensen in je organisatie die vaardig zijn in het bevorderen van de sfeer, het creëren van teamspirit en het gladstrijken van de onvermijdelijke plooien, krijg je een sneeuwbaleffect in de goede zin van het woord. Meer plezier, betere communicatie, makkelijker vergeven, beter samenwerken, hogere productiviteit en kwaliteit. De mensen zijn de sleutel naar het succes, en ruzie is een belangrijke stoorzender. Als je dat spel kunt spelen, ligt de toekomst weer open!

Bewijs dat het werkt:
Deze training is tot dusver unaniem bijzonder goed ontvangen bij de deelnemers. Het inzicht in hoe conflicten ontstaan en hoe ongemakkelijk het voelt als je met een conflict te maken hebt, wordt bewust beleefd. Wie eenmaal doorheeft hoe je als mediator een situatie benadert, zal in de praktijk verder leren van elke volgende situatie. Zoals een deelnemende organisatie teruggaf: ‘wij passen de aangeleverde stof nog dagelijks in de praktijk toe en daar hebben we veel profijt van’. 

Voordelen van onze aanpak:

✔ In totaal 3 dagen in een kleine groep met veel ruimte voor interactie
✔ Tweede dag is ca. 5 weken later, tijd voor reflectie en toepassen
✔ Werken met casussen uit de dagelijkse praktijk
✔ Daadkrachtige trainer(s) met veel knowhow
✔ Een terugkomdag na zes maanden, tijd voor ervaringen en verdieping
✔ Zowel open inschrijving als incompany* 

FeestWaarom bij mij:

Behalve 10 jaar ervaring als mediator heb ik meer dan 20 jaar leidinggevende ervaring in bedrijfsleven en gezondheidszorg. Ik heb in zeer uiteenlopende en spannende situaties mijn teams bij elkaar weten te houden zonder dat dit ten koste van mijn medewerkers of andere teams ging. Mijn doel is om de deelnemers te leren hoe ze doen en denken als een mediator. Zodat iedereen met plezier zijn werk kan doen.

Twijfel?
Deze tweedaagse training Conflictmanagement op het Werk met een extra terugkomdag is een serieuze investering in tijd en in geld. Vindt je dat te veel of wil je voor jouw teamleiders of HR-professionals een op maat gesneden training van een dag, dan overleg ik graag met je. Maar wil je met een select gezelschap van sleutelfiguren echt de diepte in en duurzame resultaten, dan raad ik deze tweedaagse aan. De oefeningen die we hier doen blijken in de praktijk nooit eerder aan bod te zijn geweest en leveren veel op.

Waarom bij mij:

Behalve 10 jaar ervaring als mediator heb ik meer dan 20 jaar leidinggevende ervaring in bedrijfsleven en gezondheidszorg. Ik heb in zeer uiteenlopende en spannende situaties mijn teams bij elkaar weten te houden zonder dat dit ten koste van mijn medewerkers of andere teams ging. Mijn doel is om de deelnemers te leren hoe ze doen en denken als een mediator. Zodat iedereen met plezier zijn werk kan doen.

Twijfel?
Deze tweedaagse training Conflictmanagement op het Werk met een extra terugkomdag is een serieuze investering in tijd en in geld. Vindt je dat te veel of wil je voor jouw teamleiders of HR-professionals een op maat gesneden training van een dag, dan overleg ik graag met je. Maar wil je met een select gezelschap van sleutelfiguren echt de diepte in en duurzame resultaten, dan raad ik deze tweedaagse aan. De oefeningen die we hier doen blijken in de praktijk nooit eerder aan bod te zijn geweest en leveren veel op.

*Deze training wordt ook incompany gegeven, mail voor meer informatie.

Geen Ruzie op het Werk

Monique Wakelkamp

ikwil@geenruzieophetwerk.nl

+31 653 659 668

Deze site is een initiatief van:
logo-2

 

Je vindt me ook hier:

 

Over Monique

✔ Krachtige bemiddeling

✔ Brengt het plezier terug in je team

✔ Warm hart voor bedrijfsleven en zorgsector

Pin It on Pinterest

Call Now Button