e-learning-geenruzieophetwerk-nl

Dit artikel is geschreven door mw. Leonie Bruning, digital business strategist van BGE Business Training.

 

Veel managers worstelen met de vraag: ‘Hoe houd ik mijn medewerkers up-to-date?’.

In deze snel veranderende tijden is het voor de organisatie, maar ook voor de medewerkers zelf, van cruciaal belang kennis en vaardigheden op peil te houden. Maar hoe kun je er voor zorgen dat dit op een efficiënte manier gebeurt?

E-learning biedt praktische aanvulling op face-to-face trainingen.

In dit artikel laat ik een aantal veel voorkomende knelpunten de revue passeren en manieren waarop e-learning hiervoor een oplossing kan bieden. Overigens is het niet zo dat dit een pleidooi is om alle face-to-face training en begeleiding te vervangen door een elektronische variant. Beide werkvormen hebben hun eigen voor- en nadelen.

BGE Business Training geeft sinds 1983 bedrijfsopleidingen, waarbij we de laatste 12 jaar ook e-learning inzetten. De ervaring heeft ons geleerd dat Blended Learning, de combinatie van diverse on- en offline werkvormen, het beste uit twee werelden betekent.

ICT ziet op tegen implementatie e-learning.

Een van de bottlenecks om e-learning in een organisatie te implementeren is dat de ICT-afdeling er vaak niet erg enthousiast over is. Dat is geen onwil, maar de veiligheid van de bedrijfsdata en -infrastructuur is hun verantwoordelijkheid. En elke nieuwe toepassing, zeker als er (internet)verbinding moet worden gemaakt met een externe server of als men van buitenaf toegang moet krijgen tot het bedrijfsnetwerk, is een risicofactor.

De snelle ontwikkeling op het gebied van mobiel werken brengt al de nodige uitdagingen met zich mee. Denk aan dilemma’s rondom BYOD, Bring Your Own Device. Moet je medewerkers wel of niet via hun smartphone toegang verlenen tot het bedrijfsnetwerk? Keuzes waar het management beslissingen over moet nemen. Maar ook wet- en regelgeving over het gebruik en de privacy van gegevens spelen een steeds grotere rol.

Dan maar geen e-learning?

Moet je als HR-manager dan de handdoek maar in de ring gooien? Of is het zinvol om SAMEN met de ICT-afdeling te zoeken naar creatieve oplossingen? Beide partijen willen het beste voor de medewerkers, ieder vanuit de eigen invalshoek.

Knelpunten en oplossingen:

Hieronder noem ik een aantal knelpunten die wij in de praktijk tegenkomen en de oplossing die e-learning hierbij kan bieden:

Kwestie 1: Hoe houd ik de kennis van mijn medewerkers up-to-date?

De kennisbehoefte is tegenwoordig veel meer individueel bepaald. Jaren geleden kon je nog een standaard training organiseren voor een hele afdeling of mensen met dezelfde functie, maar die tijden zijn voorbij. Je zou voor elke medewerker het liefste een trainer op afroep achter de hand willen hebben, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, geraadpleegd kan worden. Want als iemand niet goed functioneert omdat hij informatie of vaardigheden mist, dan wil je dat snel oplossen en niet over een half jaar. Dat is niet goed voor de medewerker en soms rampzalig voor de organisatie.

Dit los je op door de kennis op een flexibele manier aan te bieden en assessments, oefeningen en vaardigheidstraining 24/7 beschikbaar te maken. E-learning is daarvoor een ideale methode.

Kwestie 2: Planningsproblemen op de afdeling

Bij face-to-face bijeenkomsten is het vaak lastig dat een hele afdeling tegelijkertijd moet worden ingepland of dat bepaalde sleutelfiguren niet bereikbaar zijn. Enerzijds wil je dat er zo weinig mogelijk sessies hoeven plaats te vinden (kostenaspect), anderzijds is een flexibele planning cruciaal voor de voortgang van de bedrijfsactiviteiten.

E-learning zorgt ervoor dat een gedeelte van de kennisoverdracht kan plaatsvinden buiten de live sessies om, waardoor er minder afwezigheid nodig is.

Kwestie 3: Hoe houd je zicht op de vorderingen?

Als werkgever of (HR) manager wil je graag zicht houden op de vorderingen van de medewerkers. Bij traditionele (face-to-face) werkvormen, heeft het management vaak weinig of geen inzicht in de voortgang van de training op individuele basis.

Bij een Learning Management System (LMS) is het mogelijk om de voortgang te bewaken van elke deelnemer.

Kwestie 4: Borging van opgedane kennis

Een face-to-face training heeft maar een beperkte houdbaarheid. Vaak is het leereffect al verdwenen na enkele weken. Dat is vooral een probleem bij veranderingsprocessen.

Het online beschikbaar stellen van uitdagende toetsen, assessments, discussiefora en informatie in aansluiting op de live training, kan ervoor zorgen dat het leereffect wordt vergroot doordat de medewerkers er een langere periode actief mee bezig zijn.

Kwestie 5: Training voor meerdere locaties

Als je als bedrijf of organisatie meerdere vestigingen hebt, in binnen- of buitenland, dan is het nog lastiger om gezamenlijk face-to-face bijeenkomsten te organiseren.

E-learning is onafhankelijk van de locatie. Door gebruik te maken van online seminars (webinars), kan iedere deelnemer, waar ook ter wereld, de presentaties live volgen en hoeven ze niet te reizen.

Kwestie 6: ‘Just in time en just enough

Professionals willen leren op de tijdstippen waarop ze behoefte hebben aan bepaalde kennis en vaardigheden, zonder overbodige ballast.

Door de informatie online beschikbaar te stellen in korte stukken ‘snacks’, kan de medewerker 24/7 selecteren wat hij of zij op dat moment nodig heeft.

Kwestie 7: Verschillende leerstijlen

Mensen leren niet allemaal op de zelfde manier. Iedereen heeft een favoriete leerstijl.

Met e-learning kun je de content op heel veel verschillende manieren leveren: tekst, audio, video, quizzen, interactieve opdrachten, live online presentaties met vraag en antwoord enz., zodat iedere deelnemer kan leren op de manier die het beste aansluit bij zijn of haar leerstijl.

Kwestie 8: Hoe bied je het lesmateriaal aan?

Bij de traditionele manier van opleiden ben je vrij beperkt in het leveren van de content.

Met een Learning Management System (LMS) heb je de mogelijkheid om leerpaden te creëren en interactie aan te bieden waardoor de deelnemers geprikkeld worden om de lesstof te ontdekken.

Kwestie 9: Meer individuele begeleiding

Doordat live bijeenkomsten veel tijd kosten, schieten de mensen die extra aandacht nodig hebben er soms bij in.

Door kennisoverdracht (gedeeltelijk) te verplaatsen naar je LMS, blijft er meer tijd over voor individuele begeleiding.

Kwestie 10: Verschillen in tempo

De een leert snel, de ander wil nog een paar keer terugkijken.

In een LMS blijft de lesstof blijft langere tijd beschikbaar. Degenen die wat langzamer zijn kunnen het vaker herhalen. Daardoor zullen ook zij hun leerdoelen behalen.

E-learning: hoe pas je dat het beste toe?

E-learning biedt dus vele voordelen voor zowel de individuele medewerker als het bedrijf of de organisatie als geheel. Het is in feite niet de vraag óf e-learning moet worden ingezet in het kader van L&D, maar vooral hóe je dat het beste kunt toepassen. Is het zinvol om zelf te investeren in e-learning? Of moet je trainers inhuren die e-learning aanbieden?

Die keuze hangt helemaal af van de organisatie of het bedrijf zelf.

Wat zeker is: e-learning is de ‘hype’ voorbij en heeft zich door de verbeterde technische mogelijkheden ontwikkeld tot een volwaardige werkvorm die niet meer is weg te denken.

En ondanks dat de ICT-afdeling zich misschien in eerste instantie terughoudend opstelt, loont het naar mijn idee absoluut de moeite om samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen die deze andere manier van personeelsontwikkeling met zich mee brengt.leonie-bruning-bge-training

 

Leonie Bruning

Digital Business Strategist

BGE Business Training

 

Nawoord Monique Wakelkamp

Een boeiende vraag die Leonie hier op tafel legt! En met haar ben ik ervan overtuigd dat e-learning een steeds grotere rol gaat spelen binnen de bedrijfsvoering. Maar ik zie ook de knelpunten waar de afdeling ICT mee geconfronteerd wordt. Hoe ga je om met steeds complexere vraagstukken en hoe houd je de veiligheid van je data gewaarborgd? Hoe heb jij dat in jouw organisatie opgelost? Of worstelen jullie ook nog met dit probleem? In het reactieveld hieronder lees ik graag jouw visie!

 

 

 

Pin It on Pinterest

Call Now Button