Introvert ‘Een introvert persoon zal niet snel een conflict aangaan’ hoorde ik laatst  van een loopbaancoach. ‘Niet als hij het ergens mee oneens is, en ook niet als een collega hem uit de tent lokt of onheus behandelt’. Daar wilde ik wat meer van weten. Want als dat zo is,  moet je als leidinggevende of HR professional dus extra opletten. En bedacht zijn om bij medewerkers met een meer introverte persoonlijkheid verborgen conflicten te herkennen.

Wat is introvert?

Een kleine 100 jaar geleden ontwikkelde Carl Jung een manier om personen te typeren. Hij noemde twee basishoudingen, introvert en extravert; en degenen die ertussenin bewegen, noemde hij ambivert. Het verschil zit in hoe deze personen met hun energie om gaan. Extraverte mensen zijn meer naar buiten gericht. Ze halen hun energie uit de omgang met anderen, praten graag en ontwikkelen hun ideeën al pratend. Introverte mensen zijn meer naar binnen gericht. Ze ontwikkelen hun ideeën door nadenken, zetten alles eerst voor zichzelf op een rijtje en komen er dan mee naar buiten. Ze zijn wat afwachtend in gezelschap. Sommigen noemen hen verlegen maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.

Is jouw medewerker introvert?

Of iemand daadwerkelijk introvert is, doet er minder toe. Maar een kenmerk van medewerkers met een meer  introverte persoonlijkheid is, dat hij conflicten zal vermijden. Als hij kan kiezen tussen vluchten of vechten, zal hij normaal gesproken voor het eerste gaan. Vraag je om een mening in een levendige vergadering, dan laat het antwoord vaak even op zich wachten. Want de introvert wil eerst alle voors en tegens voor zichzelf afwegen voordat hij daarmee naar buiten komt. Dus bedachtzaam, afwachtend, teruggetrokken, stil zijn woorden die van toepassing kunnen zijn. Let wel, qua gedrag zijn die woorden misschien van toepassing. Mensen met een introverte houding kunnen zeker ook enthousiast, communicatief, energiek en spontaan zijn.

Introvert en interactie

Laten we eerlijk zijn, het is in de meeste organisaties zo dat een extraverte persoonlijkheid meer gewaardeerd wordt. Snel je mening geven, snel handelen, het hoort bij de tijdgeest. Een medewerker die wat meer tijd nodig heeft om zijn antwoorden te formuleren, daar is vaak geen geduld voor. Maar betekent dat dat de meer introverte medewerker geen waardevolle mening heeft? Of niet heel zinnige dingen heeft in te brengen in een prangende kwestie? Zeker niet! En toch wordt daar vaak de tijd niet voor genomen. Wat doet dat met de introverte persoonlijkheid?

Introvert in conflict

Een van de gevolgen kan zijn dat de introverte medewerker zich nog meer terugtrekt. Onder het motto ‘ze luisteren toch niet’ houdt hij zijn mening voor zich. Maar intern groeit de boosheid. Of hij geeft maar toe, bang als hij is voor de spottende blikken of woorden van zijn collega’s. En ook dat leidt tot innerlijke conflicten. Terwijl iedere besluitvorming gebaat is bij de input van zoveel mogelijk verschillende inzichten, loop je hier als leidinggevende het risico dat je je beslissing neemt zonder al die inzichten te kennen. Omdat de introverte medewerker zijn inzichten niet meer deelt. Op die manier wordt de besluitvorming ondermijnd.

Wat doe je als leidinggevende?

Wees je ervan bewust, dat de mening van de meer introverte medewerker gemakkelijk ondersneeuwt. En dat is jammer want zijn antwoord is vaak kort maar krachtig. Hij heeft niet veel woorden nodig om zijn standpunt en visie te geven. Een paar tips:

1. Observeer je medewerkers

Ken je pappenheimers! Wie in jouw team is meer introvert? Wie heeft meer tijd nodig om een antwoord te geven? Wie opent zijn mond nauwelijks in een vergadering? Wie is de stille kracht op de achtergrond?

2. Ga in gesprek

Besteed in een een-op-een gesprek extra tijd aan deze medewerker. Wanneer de aandacht niet afgeleid wordt door de hectiek van het team, is de introvert op zijn best.

3. Benoem wat je opvalt

Spreek je waardering uit voor hem als persoon. Vertel dat je is opgevallen dat de medewerker in een vergadering eerder op de achtergrond beweegt. Vraag of daar een speciale reden voor is.

4. Zoek naar wederzijdse belangen

Geef aan dat iedereen in het team tot zijn recht moet kunnen komen. Vraag of deze medewerker iets extra’s nodig heeft. Zodat zijn belangen en die van het team beide gediend worden. Een optie zou regelmatig één-op-één overleg kunnen zijn. Zodat de medewerker zich gehoord voelt, en jij zeker weet dat je ook zijn weloverwogen mening en visie bij je besluiten betrekt.

Hoe ga jij met de introverte medewerker om?

Vertel eens, heb jij een medewerker met een introverte persoonlijkheid in jouw team? Of bestaat jouw team alleen uit zeer uitgesproken types? En botsen die verschillende persoonlijkheden wel eens? Laat eens weten hoe jij met de introverte medewerker omgaat, zodat die zich gehoord en gezien weet. Ik ben benieuwd naar jouw methode.

 

Pin It on Pinterest

Call Now Button