Liefde - geenruzieophetwerk.nl‘Volgens mij hebben die twee iets met elkaar’ vertrouwde een teammanager me onlangs toe. ‘De laatste tijd zoeken ze elkaar steeds vaker op, ze komen steeds vroeger op het werk en ze gaan ook wel samen weg. Er wordt over geroddeld. Wat kan ik het beste doen?’. Tja, liefde op het werk is zo’n onderwerp waar je als bedrijf wat mee moet.

Liefde is privé.

In principe is de keuze van je partner een privé aangelegenheid. Ook als je je nieuwe liefde op het werk vindt. Daar heeft een werkgever niets mee te maken. Medewerkers kunnen iets vinden van de relatie of de partner van een van hun collega’s; met wie en hoe je je privé leven leeft, is toch echt jouw eigen zaak. Zo is het ook in de wet geregeld.

Geldt dat ook voor liefde op het werk?

Ook een liefdesrelatie op het werk is in eerste instantie een zaak van de betreffende collega’s. Zeker als zij een gelijkwaardige functie hebben, is er geen reden om daar zakelijk gezien iets mee te doen. Vanzelfsprekend verwacht je dat deze collega’s geen intimiteiten uitwisselen of in de pauze uitgebreid staan te zoenen. Het kan een voordeel zijn als collega’s een relatie met elkaar krijgen; sommigen zijn extra vroeg op het werk of melden zich minder vaak ziek. De keerzijde komt natuurlijk als de relatie niet meer lekker loopt of verbroken wordt. De samenwerking zal dan ernstig onder druk komen te staan. Ook in zo’n situatie mag je professioneel gedrag van de betrokken medewerkers verwachten.

Wanneer is liefde op het werk een probleem?

Het wordt een probleem als de liefdespartners in hiërarchie verschillende functies hebben. Zeker als de een de direct leidinggevende  van de ander is. Het is niet zuiver als de beoordeling van de ene geliefde door de andere geliefde gedaan wordt. Ook ontstaat er een lastige situatie als de een het werk van een medewerker in het team dat door de geliefde aangestuurd wordt, moet controleren of beoordelen. Dan worden de verhoudingen troebel. Dat pikken medewerkers ook niet. Want, wordt het oordeel beïnvloed door de relatie tussen de beide collega’s of niet? Je wilt elke schijn van belangenverstrengeling of zweem van vriendjespolitiek vermijden. Dat betekent ingrijpen in de invloedssfeer van (een van) beiden.

Welke actie neem je als bedrijf?

Het beste is het om een personeelsreglement te hanteren waarin een aantal regels aan liefde op het werk wordt besteed. Preventie is nog altijd het beste. Als er een leidinggevende betrokken is in de liefdesrelatie wordt van hem extra zorgvuldigheid verwacht. Dat betekent dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat er een probleem gaat ontstaan. Dus, zelf melding maken van de situatie, ervoor zorgen dat er geen directe werkrelatie met de geliefde is en eventueel op zoek naar een andere werkplek of werkgever. Neem dit soort zaken dus op in je werkafspraken.

Welke actie neem je als leidinggevende?

Als het medewerkers in jouw team betreft, maak de zaak dan bespreekbaar. Ga in gesprek met de vermeende geliefden; vraag of het klopt wat je hoort of ziet. Vraag hoe ze er zelf mee om willen gaan. Wat ze doen als de relatie uit gaat. Wat ze zelf kunnen bijdragen aan het behoud van een goede relatie met de andere collega’s.

En als het een leidinggevende betreft, dan is het zaak zo snel mogelijk afspraken over de verdere werkverhoudingen te maken. Een leidinggevende die overigens zijn liefde voor zijn collega’s verzwijgt of ontkent, zet zijn arbeidsovereenkomst op het spel. Het wordt hem door een rechter zwaar aangerekend als hij niet eerlijk is. Welke oplossing gevonden wordt, of het de leidinggevende of de medewerker is die een andere baan (intern) krijgt aangeboden of moet zoeken, dat is onderwerp van gesprek.

Liefde op het werk kan goed uitpakken.

Sommige onderzoeken geven aan dat een op de tien werknemers wel eens een relatie met een collega heeft gehad. Of dat percentage klopt, weet ik niet; wel dat het vaak voorkomt! Zelf heb ik het een aantal keer meegemaakt dat collega’s verliefd werden. Sommigen hadden het een paar maanden leuk maar gingen uit elkaar; anderen zijn al jaren gelukkig getrouwd. Het is in ieder geval belangrijk om duidelijke spelregels met elkaar af te spreken. Wat zijn jouw ervaringen?

Pin It on Pinterest

Call Now Button